NEWSY
 
Nasze najważniejsze informacje i osiągnięcia sportowe:
Wyniki 09.09.2017 r.
Baszta Bytów-J.N data 10.09.2017, o 18:18 (UTC)
 Wyniki Bytowskiego Maratonu MTB imienia Marka Cichosza 09.09.2017 r jez. Jeleń k/Bytowa
 

Trasa Bytowskiego Maratonu im, Marka Cichosza
Baszta Bytów - J.N data 31.08.2017, o 19:06 (UTC)
 
 

Wyniki Bytowskiego Maratonu Rowerowego
Baszta Bytów - J.N data 20.08.2017, o 06:50 (UTC)
 

Wyniki Bytowskiego Maratonu Rowerowego 19.08.2017 Mądrzechowo dystans MINI 30 km

Wyniki Bytowskiego Maratonu Rowerowego 19.08.2017 r Mądrzechowo dystans MEGA 60 km
 

Kościerzyna zaprasza!
Baszta Bytów-J.N data 09.08.2017, o 09:27 (UTC)
 
 

Zapraszamy na maraton MTB
Baszta Bytów - J.N data 08.08.2017, o 16:38 (UTC)
 
Plakat imprezy MTB w Bytowie 9.09.2017 r.
Link do zapisów MTB im. Marka Cichosza
Mapka trasy wyścigu MTB im. Marka Cichosza
 

Maraton MTB im. Marka Cichosza
Baszta Bytów-J.N data 26.07.2017, o 14:03 (UTC)
 REGULAMIN ZAWODÓW
MARATON MTB IMIENIA MARKA CICHOSZA
I. ORGANIZATOR:
-MLKS ,,BASZTA” Bytów
tel. 509-522-985/ 606-758-932
http://www.basztabytow-kolarzyki.pl.tl
e-mail: kolarzyk-trener@wp.pl
II. WSPÓŁORGANIZATORZY:
-STAROSTWO POWIATOWE W BYTOWIE
-URZĄD MIEJSKI W BYTOWIE
III. CEL IMPREZY:
- Popularyzacja kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej.
- Promowanie regionalnych szlaków.
- Propagowanie i wdrażanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji w gronie rodzinnym oraz zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania sportu.
- Integracja środowiska miłośników jazdy rowerowej.
IV. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
09.09.2017 r.
Jezioro „Jeleń” w Bytowie
77-100 Bytów
Ośrodek Jeleń 1

V. WARUNKI UCZESNICTWA:
Maraton jest imprezą otwartą, mogą w niej startować zarówno amatorzy, jak i zawodnicy.
Uczestnikiem może być osoba, która spełni następujące warunki:
1. Dokona rejestracji na jeden z dwóch wymienionych sposobów:
-zarejestruje się elektronicznie na stronie domtel-sport.pl.
-dokona osobistego zgłoszenia w biurze zawodów w dniu organizacji imprezy. Zgłoszenia przyjmowane będą w godzinach 9.00-10.30.
2. Dokona opłaty startowej na konto bankowe organizatora lub w biurze zawodów.
3. Prawo do startu mają osoby które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 13-17 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na
odpowiedzialność rodziców lub prawych opiekunów).
5. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startowania w kaskach ochronnych.
6. Zawodnicy startują na rowerach MTB wyposażonych w sprawne hamulce.
7. Na dystansie MEGA zawodnik musi zmieścić się w limicie czasu pierwszej rundy, który wynosi 2 godziny.
8. Warunkiem uczestnictwa zawodnika jest przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.
VI. OPŁATY WPISOWE:
1. Wpłata na konto bankowe organizatora do dnia 07.09.2017 r.
MLKS „BASZTA” BYTÓW
77-100 BYTÓW UL. MICKIEWICZA 13
Bank Spółdzielczy w Bytowie
61 9321 0001 0000 0332 2000 0020
-zawodnicy do 18 roku życia – 0 zł
-zawodnicy powyżej 18 roku życia 50 zł pod warunkiem dokonania wpłaty do 07.09.2017 r. Opłata w biurze zawodów w dniu ich rozgrywania – 60 zł.
VII. PROGRAM ZAWODÓW:
- Godz. 9.00-10.30- zapisy w biurze zawodów – wydawanie numerów startowych
-Start Maratonu:
11.00 – Maraton Mega
11.10 – Maraton Mini
11.15 – Zawody dla dzieci
Dekoracja zawodników maratonu mini i mega odbędzie się po zakończeniu wyścigów.
VIII. DYSTANSE:
Maraton mini - 30 km
Maraton mega- 60 km
Wyścigi dla dzieci (na terenie Ośrodka „Jeleń” w Bytowie)
IX. KATEGORIE WIEKOWE KOBIET I MĘŻCZYZN:
MARATON MINI
K0 i M0 – 15 lat-i młodsi
K1 i M1 – 16-18 lat
K2 i M2 – 19-30 lat
K3 i M3 – 31-40 lat
K4 – 41 lat i więcej i M4 – 41-50 lat
M5 – 51 -60 lat
M6 – 61 lat i więcej
MARATON MEGA
Kobiety: klasyfikacja open (bez podziału na kategorie wiekowe)
Mężczyźni: podział na kategorie wiekowe jak w maratonie mini
X. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW
-zawodnik zostaje dopuszczony do startu w wyścigu po przymocowaniu chipa w miejscu wskazanym przez organizatora i numeru startowego na froncie roweru
-w trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać wyznaczonej przez organizatora trasy
-w przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien zawrócić na trasę wyścigu i rozpocząć wyścig w tym samym miejscu
-podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, nie przestrzegać regulaminu
-zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania zawodów oraz nie utrudniać zawodnikowi szybszemu wyprzedzenia go na trasie wyścigu
-zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie wyznaczonej trasie
-maratony będą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym, w miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu
-zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów
-organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje oraz wypadki na trasie
XI. NAGRODY:
MARATON MINI i MEGA
-pierwszych 100 zawodników, którzy ukończą wyścig na dystansie mini otrzyma pamiątkowy medal
- pierwszych 50 zawodników, którzy ukończą wyścig na dystansie mega otrzyma pamiątkowy medal
-pierwszych 6 zawodników oraz zawodniczek w klasyfikacji open otrzymuje nagrody finansowe
- w maratonie mega kobiety w klasyfikacji open z miejsca 7 i następnych otrzymują nagrody rzeczowe
-pierwszych 3 zawodników i zawodniczek w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymuje nagrody rzeczowe.
XII. UWAGI KOŃCOWE:
-organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niezbędnych modyfikacji w treści niniejszego regulaminu.
-organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników zaginione w trakcie trwania zawodów.
-nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za argument w ewentualnych kwestiach spornych.
 

<- Powrót  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 30Dalej -> 

Dodaj komentarz do tej strony:
Który wpis skomentować?
Twoje imię:
Twoja wiadomość:

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 25 odwiedzający (109 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=