Regulamin
 

REGULAMIN   ZAWODÓW

                   II  BYTOWSKI RODZINNY MARATON ROWEROWY

 

I. ORGANIZATOR:

 

 

-MLKS ,,BASZTA BYTÓW’’                                     Tel..509-522-985

-MLKS ,,BASZTA BYTÓW MASTERS ‘’                  http://www.basztabytow-kolarzyki.pl.tl

                                                                                        e-mail: kolarzyk-trener@wp.pl

 

 

 

 

 

II. CEL IMPREZY

 

- Popularyzacja  kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej.

- Promowanie regionalnych szlaków.

- Propagowanie i wdrażanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji w gronie rodzinnym oraz zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania sportu.

-Integracja środowiska miłośników jazdy rowerowej.   

 

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 

27.06.2009r. (sobota)

MOSIR Bytów

 

IV. WARUNKI UCZESNICTWA

 

 II Bytowski Maraton rodzinny jest imprezą otwartą, mogą w niej startować zarówno amatorzy

jak i zawodnicy.

Uczestnikiem będzie osoba spełniająca następujące warunki:

1. Dokonana rejestracja na jeden z trzech wymienionych sposobów:

-zarejestrowanie się e-mailem pod adresem kolarzyk-trener@wp.pl

-dokonanie osobistego zgłoszenia w warsztacie rowerowym

,,KOLARZYK’’ 77-100 Bytów ul. Sikorskiego 39

-dokonanie osobistego zgłoszenia w dniu zawodów na 2 godz. przed startem.

2. Dokonanie opłaty startowej w biurze zawodów .

3. Prawo do startu mają osoby które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 15-17 za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 15 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów

prawnych startujących w imprezie .

4. Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na

odpowiedzialność rodziców lub prawych opiekunów).


V. PROGRAM ZAWODÓW

 

- Godz. 9.00-11.00-  zapisy w biurze zawodów – wydawanie numerów startowych

-Godz.12.00- start Maratonu

-Godz.12.30- przewidywany przyjazd pierwszych zawodników.

-Godz.14.00- ognisko oraz imprezy towarzyszące , konkurencje dla najmłodszych zawodników

-Godz.15.00- pokazy  akrobacji rowerowych

-Godz.17.00- oficjalne wyniki zawodów

 

VI. DYSTANSE

Maraton mini -  10 km

Maraton hobby- 25 km

Maraton mega- 50 km

 

VIII. KATEGORIE WIEKOWE

 

M0– 15-i młodsi

M1 – 16-18 lat (rok 1991-1993)

M2 – 19-30 lat (rok 1979-1990)

M3 – 31-40 lat (rok 1969-1978)

M4 – 41-50 lat (rok 1959-1968)

M5 – 51 i starsi (rok1958 i starsi)

 

Kobiety osobna klasyfikacja tak jak wyżej

Prowadzona zostanie klasyfikacja rodzinna 2 osoby (2 czasy razem ,najkrótszy wygrywa)

 

VII. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

 

-zawodnik zostaje dopuszczony do startu w wyścigu po przymocowaniu numeru startowego otrzymanego od organizatora  na froncie roweru

-w trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać wyznaczonej przez organizatora trasy  

-w przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien zawrócić na trasę wyścigu i rozpocząć wyścig w tym samym miejscu

-podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, nie przestrzegać regulaminu

-zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania zawodów oraz nie utrudniać zawodnikowi szybszemu  wyprzedzenia go na trasie wyścigu

-zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie wyznaczonej trasie

-maratony będą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym, w miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu

-zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów

-organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje oraz wypadki na trasie

 

VIII. NAGRODY

 

-pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek w klasyfikacji open  otrzymuje statuetki oraz nagrody rzeczowe

-pierwszych trzech zawodników w klasyfikacji poszczególnych wyścigów ,każdej kategorii wiekowej otrzymuje statuetki oraz nagrody rzeczowe 
- najmłodszy oraz najstarszy zawodnik otrzyma statuetkę pamiątkową 

-wśród wszystkich zawodników rozlosowana zostanie nagroda główna  oraz wiele nagród dodatkowych                            

-trzy najlepsze rodziny zostaną udekorowane

- uroczysta dekoracja odbędzie się o  godz; 17.00


IX. OPŁATY WPISOWE

 

-zawodnicy do 18 roku życia 10 zł

-zawodnicy po 18 roku życia 20 zł

-opłaty można dokonać w biurze zawodów po otrzymaniu numeru startowego lub w warsztacie rowerowym ,,KOLARZYK”.

 

X. UWAGI KOŃCOWE


-organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niezbędnych modyfikacji w treści niniejszego regulaminu

-organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników zaginione w trakcie trwania zawodów

-nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za argument w ewentualnych kwestiach spornych  

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 31 odwiedzający (90 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=