Regulamin IV Maraton
 

 REGULAMIN   ZAWODÓW

 

                   IV  BYTOWSKI RODZINNY MARATON ROWEROWY

 

I. ORGANIZATOR:

 

 

-MLKS ,,BASZTA BYTÓW’’                                     Tel..509-522-985

                                                                                        http://www.basztabytow-kolarzyki.pl.tl

                                                                                        e-mail: kolarzyk-trener@wp.pl

 

 

II. CEL IMPREZY

 

- Popularyzacja  kolarstwa górskiego i turystyki rowerowej.

- Promowanie regionalnych szlaków.

- Propagowanie i wdrażanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji w gronie rodzinnym oraz zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania sportu.

-Integracja środowiska miłośników jazdy rowerowej.   

 

III. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW

 

25.06.2011r.

Obiekty MOSIR

77-100 Bytów

ul. Mickiewicza 13

 

IV. WARUNKI UCZESNICTWA

 

 IV Bytowski Maraton rodzinny jest imprezą otwartą, mogą w niej startować zarówno amatorzy

jak i zawodnicy.

Uczestnikiem będzie osoba spełniająca następujące warunki:

1. Dokonana rejestracja na jeden z trzech wymienionych sposobów:

-zarejestrowanie się e-mailem pod adresem kolarzyk-trener@wp.pl

-dokonanie osobistego zgłoszenia w warsztacie rowerowym

,,KOLARZYK’’ 77-100 Bytów ul. Dworcowa 8

-dokonanie osobistego zgłoszenia w dniu zawodów na 2 godz. przed startem.

2. Dokonanie opłaty startowej na konto bankowe lub w biurze zawodów.

3. Prawo do startu mają osoby które ukończyły 18 lat, w przedziale wieku 15-17 za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, poniżej 15 lat pod stałą opieką rodziców lub opiekunów

prawnych startujących w imprezie .

4. Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na

odpowiedzialność rodziców lub prawych opiekunów).

 

5. Wszyscy zawodnicy mają obowiązek startowania w kaskach ochronnych.

6. Zawodnicy startują na rowerach MTB wyposażonych w sprawne hamulce.

7. Warunkiem uczestnictwa zawodnika jest przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu.

 

 

V. OPŁATY WPISOWE

1. Wpłata na konto bankowe do dnia 22.06.2011r.

    MLKS  ‘’ BASZTA ‘’ BYTÓW

    77-100 BYTÓW  UL. MICKIEWICZA 13

    Bank Spółdzielczy w Bytowie

    61 9321 0001 0000 0332 2000 0020

-zawodnicy do 18 roku życia 15zł

-zawodnicy po 18 roku życia 30zł

 

2. Wpłata po dniu  22.06.2011r.

-zawodnicy do 18 roku życia 20 zł

-zawodnicy po 18 roku życia 40 zł

- rodziny powyżej trzech osób : kolejni członkowie gratis.

 

VI. PROGRAM ZAWODÓW

 

- Godz. 9.00-11.00-  zapisy w biurze zawodów – wydawanie numerów startowych

-Godz.12.00- start Maratonu

-Godz.12.30- przewidywany przyjazd pierwszych zawodników.

-Godz.14.00- ognisko oraz imprezy towarzyszące , konkurencje dla najmłodszych zawodników

-Godz.17.00- oficjalne wyniki zawodów

 

 

VII. DYSTANSE

Maraton mini -  10 km

Maraton hobby- 30 km

Maraton mega- 60 km

Wyścigi dla dzieci  ( na terenie MOSIR) po zakończeniu wyścigów hobby i mega   ok.  godz. 14.00

 

VIII. KATEGORIE WIEKOWE

 

M0– 15-i młodsi

M1 – 16-18 lat (rok 1993-1995)

M2 – 19-30 lat (rok 1981-1992)

M3 – 31-40 lat (rok 1971-1980)

M4 – 41-50 lat (rok 1961-1970)

M5 – 51 i starsi (rok1960 i starsi)

 

Kobiety osobna klasyfikacja tak jak wyżej . Na dystansie Mega klasyfikacja open - wszystkie uczestniczki które ukończą wyścig otrzymują nagrody.

Prowadzona zostanie klasyfikacja rodzinna 2 osoby (2 czasy razem ,najkrótszy wygrywa)

Klasyfikacja prowadzona na wszystkich dystansach.

 

 

VIII. ZASADY ROZGRYWANIA ZAWODÓW

 

-zawodnik zostaje dopuszczony do startu w wyścigu po przymocowaniu numeru startowego otrzymanego od organizatora  na froncie roweru

-w trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać wyznaczonej przez organizatora trasy  

-w przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien zawrócić na trasę wyścigu i rozpocząć wyścig w tym samym miejscu

-podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów, nie przestrzegać regulaminu

-zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania zawodów oraz nie utrudniać zawodnikowi szybszemu  wyprzedzenia go na trasie wyścigu

-zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie wyznaczonej trasie

-maratony będą się odbywać przy nieograniczonym ruchu drogowym, w miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu

-zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów

-organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje oraz wypadki na trasie

    

 

 

IX. NAGRODY

 MARATON MINI

 

Nagrody  otrzyma pierwszych dziesięciu mężczyzn oraz kobiet bez podziału na kategorie wiekowe.

 

MARATON HOBBY

 

-pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek w klasyfikacji open  otrzymuje statuetki oraz nagrody rzeczowe.

-pierwszych trzech zawodników  w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymuje statuetki oraz nagrody rzeczowe .

.W wyścigu kobiet na dystansie HOBBY nie ma podziału na kategorie wiekowe. Nagrody otrzymuje pierwszych dziesięć kobiet .

 

 

MARATON MEGA

 

-pierwszych trzech zawodników oraz zawodniczek w klasyfikacji open  otrzymuje statuetki oraz nagrody rzeczowe.

-pierwszych trzech zawodników  w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymuje statuetki oraz nagrody rzeczowe .

.W wyścigu kobiet na dystansie mega nie ma podziału na kategorie wiekowe. Nagrody otrzymują wszystkie które ukończą.

 

-wśród wszystkich zawodników rozlosowana zostanie nagroda główna                             

- statuetka dla najmłodszego oraz najstarszego zawodnika który samodzielnie na własnym rowerze   przejedzie cały dystans.

-trzy najlepsze rodziny na każdym dystansie  zostaną udekorowane .

- uroczysta dekoracja odbędzie się o  godz; 17.00

 

 

X. UWAGI KOŃCOWE

 

 

-organizator zastrzega sobie prawo do dokonania niezbędnych modyfikacji w treści niniejszego regulaminu

-organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zawodników zaginione w trakcie trwania zawodów

-nieznajomość niniejszego regulaminu nie będzie uznawana przez organizatora za argument w ewentualnych kwestiach spornych 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 31 odwiedzający (69 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=